Procediment de preinscripció per a educació infantil

El període de preinscripció escolar per a educació infantil per al curs vinent (23-24) és del 6 al 20 de març de 2023.

Sol·licitud: AQUÍ

Hi ha dues maneres de fer la preinscripció sense necessitat de lliurar cap documentació presencialment a l’escola escollida en primera opció:

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Cal una identificació digital com ara el DNI-e, Cl@ve, idCat… Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCAT Mòbil:

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat i trobareu les instruccions per obtenir el certificat.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a (RALC) que us serà proporcionat per l’escola on està matriculat, d’aquesta manera es poden recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Cal omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo juntament amb la documentació de filiació i identificació (DNI, llibre de família…). Tot ha d’estar escanejat o fotografiat per poder-ho adjuntar.

ALTRES INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS

  • Tenir escanejada o fotografiada tota la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
  • El número RALC, d’Identificació de l’estudiant, us el donarà el centre on està actualment matriculat.
  • Cenyiu-vos al calendari establert. Lliurar la documentació o la sol·licitud fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc de perdre la plaça que es sol·licita.
  • S’ha de presentar una sola sol·licitud al centre escollit en primera opció.
  • El codi del nostre centre és 08030959