Procediment de preinscripció per Batxillerat

Per tal de formalitzar la preinscripció podeu consultar l’enllaç del Departament d’Educació.