Calendari

Tal com publica el web Estudiar a Catalunya de la Generalitat de Catalunya, el calendari de preinscripció és el següent:

 • Publicació de l’oferta inicial de places: 8 de maig de 2020.
 • Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020.
 • Presentació excepcional de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020.
 • Publicació de relacions baremades de sol·licituds: 29 de maig de 2020.
 • Termini per presentar reclamacions a les relacions baremades: del 2 al 5 de juny de 2020.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 9 de juny de 2020.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020.
 • Ampliació de peticions (per als sol·licitants que necessiten assignació d’ofici) : del 26 al 29 de juny de 2020.
 • Publicació de l’oferta final: 6 de juliol de 2020.
 • Publicació de les relacions d’alumnat admès i llista d’espera: 7 de juliol de 2020.
 • Període de matrícula: del 13 al 17 de juliol de 2020.