El perquè de Sant Miquel dels Sants

Fundat l’any 1862, és una escola integrada que imparteix les etapes de secundària (13-16 anys) i batxillerat (17-18 anys). El Col·legi Sant Miquel dels Sants té una manera de fer i ser. És una escola oberta al saber.  Són les 10 claus del Col·legi Sant Miquel dels Sants a secundària. I és que a l’aprenentatge és un procés de descoberta.

1.
Creiem en la personalització de l’aprenentatge.

2.
Creem entorns d’aprenentatge que ajuden l’estudiant en el seu procés de maduresa i autonomia. 

3.
Promovem projectes interdisciplinaris i cooperatius. 

4.
Afavorim la participació, el treball en equip i la presentació de resultats.

5.
Fem projectes de creació, acció i servei (CAS).

6.
Desenvolupem activitats fora del centre per interactuar amb l’entorn: sortides culturals, intercanvis lingüístics i Erasmus+, entre d’altres.

7.
Posem èmfasi en el coneixement i l’experimentació en l’Art, la Ciència, les Humanitats, la Comunitat, les Llengües i la Recerca.

8.
Som escola Multilingüe. Promovem el coneixement de diverses llengües i per això, treballem amb auxiliars de conversa, fem projectes en anglès, preparem per als exàmens de Cambridge, oferim el francès o l’alemany com a segona llengua estrangera, cursem matèries d’enfocament internacional: Europe Project, World Summit i World News.

9.
Incentivem el desenvolupament de la mentalitat internacional en un context global. Ajudem a adquirir les habilitats, l’agilitat i la creativitat necessàries per viure de forma productiva en un món complex.

10.
A 4t, oferim els itineraris científic, tecnològic, social, humanístic i professional.

11.
Pares, mestres i estudiant fem un equip.

12.
Donem continuïtat al procés educatiu: de 3 a 18 anys.

13.
Anem més enllà de l’educació formal: el menjador, l’escola d’idiomes, les activitats CAS, les sortides formen part del projecte pedagògic.