Perquè l’IB® a Sant Miquel dels Sants

Fundat l’any 1862, és una escola integrada que imparteix les etapes de secundària (13-16 anys) i batxillerat (17-18 anys). El Col·legi Sant Miquel dels Sants té una manera de fer i ser. És una escola oberta al saber.  Són les 6 claus de l’IB® a Sant Miquel dels Sants. L’aprenentatge és un procés de descoberta.

1.
Obtenir una titulació homologada internacionalment, que compta amb un recorregut prestigi també internacional i que permet l’accés a la majoria d’universitats del món.

2.
Comptar amb una garantia de rigor, pel fet que la part principal de l’avaluació és externa.

3.
Realitzar els estudis de batxillerat en un entorn favorable a l’adquisició de coneixement i amb grups reduïts.

4.
Accedir a un currículum ampli, equilibrat i interdisciplinari, que permet adquirir una visió integral i crítica del coneixement i connecta, de manera compromesa, amb la realitat i les problemàtiques d’un món globalitzat.

5.
Utilitzar unes metodologies i enfocaments d’aprenentatge que capaciten especialment per a la indagació, la reflexió i l’esperit crític i doten d’unes habilitats que afavoreixen tant l’accés a la universitat com l’adquisició de coneixement al llarg de la vida.

6.
Obtenir un nivell alt d’anglès i castellà en els dos cursos del programa, amb l’objectiu de dotar l’alumnat d’una competència lingüística fluïda en dues de les llengües més parlades del món.