Oferta de places/llistats

Consulta l’oferta de places a http://mapaescolar.gencat.cat/

Consulta l’informe de places assignades d’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA


Consulta l’informe de places en llista d’espera d’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA


Consulta l’informe de preinscrits d’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA


Consulta la llista de les places assignades de BATXILLERAT


Consulta l’informe de preinscrits de BATXILLERAT