Línies i oferta de places

El Col·legi Sant Miquel dels Sants és una escola integrada que imparteix les etapes de secundària (13-16 anys) i batxillerat (17-18 anys). Totes les etapes estan concertades amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i s’escolaritzen tres línies per nivell.