Dissabte 16 de març, Jornada de Portes Obertes

Escollir escola és una decisió complexa que sovint genera moltes preguntes a l’etapa d’educació infantil (P3). Quins aspectes cal tenir en compte? Què és el més rellevant que cal contemplar? Són alguns dels interrogants que sovint es formulen els pares en període de preinscripció escolar.

L’any 2015, la Fundació Bofill va editar un llibret amb 8 orientacions per triar escola. Malgrat ja han passat tres anys, la pautes que s’hi recullen continuen tenint vigència. Entre les orientacions que hi ha, destaca la necessitat de recollir informació. 

Les Jornades de Portes Obertes, les sessions informatives i les entrevistes personalitzades són una bona manera de recollir informació en primera persona. Visitar l’escola és una oportunitat per conèixer el centre i el projecte educatiu, veure les instal·lacions i com s’hi dona us, preguntar per la metodologia i l’estil d’aprenentatge, parlar amb l’equip docent i impregnar-se de la vida de l’escola. Cal tenir present que a les escoles les parets parlen i expliquen moltes coses sobre l’activitat que s’hi porta a terme i com s’hi desenvolupa.

L’infant passarà molts anys de la seva vida a l’escola. Les Jornades de Portes Obertes, les visites personalitzades i les sessions informatives són una bona oportunitat per recollir informació clau per a la presa de decisió. 

Elpetitmiquel celebrarà Jornada de Portes Obertesel dissabte 16 de març de 10h a 14h i ofereix entrevistes personalitzadesper a nous pares al llarg de tot el curs. També organitza xerrades informativesal llarg de tot el període de preinscripció. La propera tindrà lloc el dijous 14 de març a les 20h.